Menu
Giỏ hàng

One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)

One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
Top Brand Hàng Order
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: cao 26.5cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 7 năm 2021

One Piece - Sir Crocodile - Portrait of Pirates "MAS-Maximum" - 1/8 Scale (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R8509
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 4922
5.800.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 26.5cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 7 năm 2021
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.