Menu
Giỏ hàng

One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)

One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
Top Brand Pre-Order
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 23cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2024

One Piece - Monkey D. Luffy - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" - Gear 5 (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: 10851
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 407
4.500.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước H23cm
Tỉ lệ Portrait of Pirates
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 5 năm 2024
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.