Menu
Giỏ hàng

WCF One Piece

Tổng hợp các mẫu WCF One Piece.

One Piece WCF - One Piece Stampede (Banpresto)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Banpresto Mã sản phẩm: R2028
Hãng sản xuất: Banpresto Kích thước: 8cm Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 9/2019 ..
1.950.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Pacifista: Bartholomew Kuma YZ Studio - One Piece WCF - Pacifista: Bartholomew Kuma
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R2014
YZ Studios  Kích thước: 10cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 288 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý II/2019 ..
1.950.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Donquixote Pirates: Doflamingo YZ Studio - One Piece WCF - Donquixote Pirates: Doflamingo
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R2013
YZ Studios  Kích thước: 7.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 188 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý II/2019   ..
1.850.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Brook at Wano YZ Studio - One Piece WCF - Brook at Wano
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R2012
Kích thước: 5.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 288 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Tháng 7/2019 ..
1.050.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Chopper at Wano YZ Studio - One Piece WCF - Chopper at Wano
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R2006
Kích thước: 5.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 288 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Tháng 7/2019 ..
1.050.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Franky at Wano YZ Studio - One Piece WCF - Franky at Wano
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R1977
Kích thước: 9cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 288 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Tháng 7/2019 ..
1.350.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Beasts Pirates: Kaido of the Beasts YZ Studio - One Piece WCF - Beasts Pirates: Kaido of the Beasts
Pre-Order
Mã sản phẩm: R1903
Kích thước: 13.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 158 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Tháng 7/2019 ..
2.100.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Beasts Pirates: Jack the Drought YZ Studio - One Piece WCF - Beasts Pirates: Jack the Drought
Hết hàng
Mã sản phẩm: R1881
Kích thước: 9.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 188 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Tháng 5/2019 ..
1.800.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Charlotte Daifuku YZ Studio - One Piece WCF - Big Mom Pirates: Charlotte Daifuku
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R1724
YZ Studios  Kích thước: 8.5 và 13.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 188 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý I/2019   ..
2.500.000 đ
YZ Studios - One Piece WCF - Blackbeard Pirates: Marshall D Teach YZ Studios - One Piece WCF - Blackbeard Pirates: Marshall D Teach
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R1722
YZ Studios  Kích thước: 8.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 150 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý I/2019 ..
2.350.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Donquixote Pirates: Diamante YZ Studio - One Piece WCF - Donquixote Pirates: Diamante
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R1723
YZ Studios  Kích thước: 9.5cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 188 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý I/2019 ..
1.350.000 đ
YZ Studios - One Piece WCF - Zou Island YZ Studios - One Piece WCF - Zou Island
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R1671
YZ Studios  Size WCF khoảng 11.3cm Chất liệu: PU cao cấp Limited: 188 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Tháng 5/2019 ..
2.350.000 đ
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 43 (4 Trang)