Menu
Giỏ hàng

Touhou Project

Touhou Project ( dịch: Dự án Đông Phương) là một series game 2D của Nhật, với background 3D, tập trung vào thể loại shooting (có cả fighting) do Team Shanghai Alice sản xuất và phát hành. 
Touhou Project bắt đầu năm 1995 với các bản game dành cho NEC PC-98; sau khi phiên bản thứ 5 được phát hành thì Touhou đã ngừng hoạt động một thời gian dài cho đến khi bản game đầu tiên trên Windows, The Embodiment of Scarlet Devil, được phát hành vào năm 2002; và hiện nay, touhou có tất cả 24 phiên bản game với nhiều story và hệ thống đặc sắc.

Không có sản phẩm trong danh mục này.