Menu
Giỏ hàng

Elf Village

Vertex Original Figure Series [Elf Village]
Original Character - Dark Elf Village - 1st Villager Natigaru 1/6 Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex) Original Character - Dark Elf Village - 1st Villager Natigaru 1/6 Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex)
Hàng Order
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R9082
AmiAmi As Distributor, Vertex As Manufacturer Kích thước: cao 25cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 11 năm 2021 [Antenna Shop Limited Bonus] -Troubled facial expression part -Special Marble Style Base -A3 Wall Scroll ...
3.500.000 đ
Original Character - Elf Village - 4th Villager Priscilla 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex) Original Character - Elf Village - 4th Villager Priscilla 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R9081
AmiAmi As Distributor, Vertex As Manufacturer Kích thước: cao 23cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2022 **Bản đặc biệt có thêm tranh vải, face và base cỏ ...
4.200.000 đ
Original Character - Elf Mura - 1st Villager Archeyle - 1/6 (Vertex) Original Character - Elf Mura - 1st Villager Archeyle - 1/6 (Vertex)
Hàng Order
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R9080
Manufacturer: Vertex Kích thước: cao 25cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2022 ...
5.000.000 đ
Original Character - Elf Mura - 7th Villager Sylvia - 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex) Original Character - Elf Mura - 7th Villager Sylvia - 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex)
Hàng Order
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R9079
AmiAmi As Distributor, Vertex As Manufacturer Kích thước: cao 26cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 2 năm 2022 **Bản đặc biệt có thêm tranh vải, face và base cỏ ...
4.200.000 đ
Original Character - Elf Mura - 8th Villager Cecile - 1/6 (Vertex) Original Character - Elf Mura - 8th Villager Cecile - 1/6 (Vertex)
Hàng Order
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R9078
Manufacturer: Vertex Kích thước: cao 25cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2022 [Antenna Shop Limited Bonus] - Troubled face part - Special grass base - A3 Wall Scroll ...
4.200.000 đ
Original Character - Elf Mura - 2nd Villager Siika - 1/6 (Vertex) Original Character - Elf Mura - 2nd Villager Siika - 1/6 (Vertex)
Hàng Order
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R9077
Manufacturer: Vertex Kích thước: cao 23cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2022 [Antenna Shop Limited Bonus] - Troubled face part - Special grass base - A3 Wall Scroll ...
4.800.000 đ
Original Character - Elf Mura - 3rd Villager Lincia - 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex) Original Character - Elf Mura - 3rd Villager Lincia - 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex)
Hết hàng
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R6529
AmiAmi As Distributor, Vertex As Manufacturer Kích thước: cao 25cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2022 **Bản đặc biệt có thêm tranh vải, face và base cỏ ...
4.200.000 đ
Original Character - Elf Mura - 5th Villager Kukuru - 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex) Original Character - Elf Mura - 5th Villager Kukuru - 1/6 - Antenna Shop Limited Edition (AmiAmi, Vertex)
Hết hàng
Hãng sản xuất: Vertex Mã sản phẩm: R6524
AmiAmi As Distributor, Vertex As Manufacturer Kích thước: cao 25cm Tỉ lệ: 1/6 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2021 **Bản đặc biệt có thêm tranh vải, face và base cỏ ...
4.200.000 đ
Hiển thị 1 đến 8 trong tổng số 8 (1 Trang)
Vui lòng liên hệ kiểm tra tình trạng hàng trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.