Menu
Giỏ hàng

Resin One Piece

Tổng hợp các mẫu Resin One Piece

LX Studio - Roronoa Zoro Portrait Of Pirates Maximum LX Studio - Roronoa Zoro Portrait Of Pirates Maximum
Mới Hết hàng
Hãng sản xuất: LX Studio Mã sản phẩm: R9482
Kích thước: cao 26m, rộng 21cm, sâu 21cm Giới hạn: 499 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II năm 2023 ...
4.500.000 đ
LX Studio - Shichibukai: Dracule Mihawk LX Studio - Shichibukai: Dracule Mihawk
Mới Hết hàng
Hãng sản xuất: LX Studio Mã sản phẩm: R9481
Kích thước: cao 32cm, rộng 31cm, sâu 27cm Giới hạn: 499 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II năm 2023 ...
4.500.000 đ
LX Studio - Shichibukai: Gecko Moria LX Studio - Shichibukai: Gecko Moria
Mới Pre-Order
Hãng sản xuất: LX Studio Mã sản phẩm: R9480
Kích thước:cao 33cm, rộng 28cm, sâu 37cm Giới hạn: 499 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II năm 2023   ...
6.800.000 đ
M4 Studio - One Piece WCF - Marine Officer: Sentomaru M4 Studio - One Piece WCF - Marine Officer: Sentomaru
Mới Pre-Order
Hãng sản xuất: M4 Studio Mã sản phẩm: R9467
Kích thước: 8cm Giới hạn: 300 bản Thời gian phát hành dự kiến: Quý II năm 2023 ...
1.350.000 đ
M4 Studio - One Piece WCF - Vegapunk 02 Lilith M4 Studio - One Piece WCF - Vegapunk 02 Lilith
Mới Pre-Order
Hãng sản xuất: M4 Studio Mã sản phẩm: R9466
Kích thước: 8cm Giới hạn: 300 bản Thời gian phát hành dự kiến: Quý II năm 2023 ...
1.350.000 đ
M4 Studio - One Piece WCF - Marine Vice Admiral: Fujitora & Aokiji M4 Studio - One Piece WCF - Marine Vice Admiral: Fujitora & Aokiji
Mới Pre-Order
Hãng sản xuất: M4 Studio Mã sản phẩm: R9465
Kích thước: 8cm Giới hạn: 300 bản Thời gian phát hành dự kiến: Quý II năm 2023 ...
2.800.000 đ
NEIJUAN Studio- Bonney Pirates: Jewelry Bonney NEIJUAN Studio- Bonney Pirates: Jewelry Bonney
Pre-Order
Hãng sản xuất: NEIJUAN Studio Mã sản phẩm: R9420
Kích thước: cao 13cm, rộng 12cm, sâu 12cm Tỉ lệ: Giới hạn: Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2023 ...
2.500.000 đ
BT Studio - Roger Pirates: Dark King Silvers Rayleigh BT Studio - Roger Pirates: Dark King Silvers Rayleigh
Pre-Order
Hãng sản xuất: BT Studio Mã sản phẩm: R9419
Kích thước: cao 16cm, rộng 13cm, sâu 14cm Tỉ lệ:  Giới hạn:  Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II năm 2023 ...
2.500.000 đ
BT Studio - Whitebeard Pirates: Marco Wano Country BT Studio - Whitebeard Pirates: Marco Wano Country
Pre-Order
Hãng sản xuất: BT Studio Mã sản phẩm: R9398
Kích thước:  Tỉ lệ:  Giới hạn:  Thời gian phát hàng dự kiến:  ...
0 đ
BT Studio - One Piece: Sitting Roronoa Zoro BT Studio - One Piece: Sitting Roronoa Zoro
Pre-Order
Hãng sản xuất: BT Studio Mã sản phẩm: R9397
Kích thước: cao 14cm, rộng 22cm, sâu 21cm Giới hạn:  Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2023 ...
2.500.000 đ
BT Studio - Whitebeard Pirates: Sitting Posture Edward Newgate BT Studio - Whitebeard Pirates: Sitting Posture Edward Newgate
Pre-Order
Hãng sản xuất: BT Studio Mã sản phẩm: R9396
Kích thước: 27.8cm, 31.5cm, 27cm Tỉ lệ: 1/8 (POP) Giới hạn: Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II năm 2023 ...
4.800.000 đ
BT Studio - Gol D Roger Execution BT Studio - Gol D Roger Execution
Pre-Order
Hãng sản xuất: BT Studio Mã sản phẩm: R9395
Kích thước: 27.7cm x 30.5cm x 17.7cm Tỉ lệ:  Giới hạn: 288 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý I năm 2023 ...
4.800.000 đ
Fantasy Studio - Sanji vs Queen Fantasy Studio - Sanji vs Queen
Pre-Order
Hãng sản xuất: Fantasy Studio Mã sản phẩm: R9367
Kích thước: cao 53cm, rộng 51cm, sâu 34cm Tỉ lệ: Giới hạn: 233 bản Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2023 ...
0 đ
LX Studio - Charlotte Linlin MAXIMUM LX Studio - Charlotte Linlin MAXIMUM
Hết hàng
Hãng sản xuất: LX Studio Mã sản phẩm: R9341
Kích thước:  Giới hạn: Thời gian giao hàng dự kiến: ...
7.000.000 đ
LX Studio - Kaido MAXIMUM Hybrid Form LX Studio - Kaido MAXIMUM Hybrid Form
Hết hàng
Hãng sản xuất: LX Studio Mã sản phẩm: R9319
Kích thước:  Giới hạn: Thời gian giao hàng dự kiến: ...
7.500.000 đ
Fantasy Studio - Yamato Hannya Mask Fantasy Studio - Yamato Hannya Mask
Pre-Order
Hãng sản xuất: Fantasy Studio Mã sản phẩm: R9296
Kích thước: cao 36cm, rộng 35cm, sâu 20cm Tỉ lệ: POP MAX Giới hạn: 499 bản Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2023 ...
6.500.000 đ
BP Studio - Luffy Gear Fifth / Sun God Nika BP Studio - Luffy Gear Fifth / Sun God Nika
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R9292
Kích thước: 9cm Giới hạn: 800 Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2023 ...
1.050.000 đ
LX Studio - Admiral Marine Kuzan LX Studio - Admiral Marine Kuzan
Pre-Order
Hãng sản xuất: LX Studio Mã sản phẩm: R9279
Kích thước: cao 31cm, rộng 18cm, sâu 32cm Scale: POP MAX Giới hạn: 499 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý I năm 2023 ...
4.800.000 đ
LX Studio - Donquixote Pirates: Doflamingo LX Studio - Donquixote Pirates: Doflamingo
Pre-Order
Hãng sản xuất: LX Studio Mã sản phẩm: R9278
Kích thước: cao 34cm, rộng 26cm, sâu 32cm Scale: POP MAX Giới hạn: 499 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý I năm 2023 ...
5.800.000 đ
Warhead Studio - Donquixote Pirates: Pica Warhead Studio - Donquixote Pirates: Pica
Pre-Order
Hãng sản xuất: Warhead Studio Mã sản phẩm: R9249
Kích thước: cao 43cm Tỉ lệ: Giới hạn: Thời gian phát hành: Quý I năm 2023 ...
3.800.000 đ
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 399 (20 Trang)
Vui lòng liên hệ kiểm tra tình trạng hàng trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.