Menu
Giỏ hàng

Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)

Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Mới Pre-Order
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)

Manufacturer: Solarain Toys 

Kích thước: 28cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2024

 

Touhou Project - Hakurei Reimu - 1/7 - Leisurely Shrine Maiden of Paradise ver. (Solarain Toys)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Solarain Toys
  • Mã Sản Phẩm: 12155
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 551
4.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Solarain Toys
Kích thước 28cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 6 năm 2024
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.