Menu
Giỏ hàng

One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)

One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
Top Brand Hàng Order
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 38cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2020


One Piece - Kaido - Portrait Of Pirates "WA-MAXIMUM" (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: 10854
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 8039
30.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 38cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 8 năm 2020
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.