Menu
Giỏ hàng

One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)

One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
Top Brand -14 % Hàng Order
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 22.5cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2022

One Piece - Nami - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - O-Nami (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9758
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 4764
3.500.000 đ
3.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 22.5cm
Tỉ lệ Portrait of Pirates
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2022
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.