Menu
Giỏ hàng

One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)

One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
Top Brand Pre-Order
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 13.5cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 3 năm 2024

One Piece - Roronoa Zoro - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - Portrait of Pirates SOC - 1/8 (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: 12049
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 178
3.900.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 22.5cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 3 năm 2024
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.