Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)

One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
Top Brand Hàng Order
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 22.5cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2023

One Piece - Roronoa Zoro - Portrait of Pirates "Warriors Alliance" - 1/8 - Zorojūrō (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9771
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 13276
4.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 22.5cm
Tỉ lệ Portrait of Pirates
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 6 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.