Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)

THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
Hàng Order
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)

Wing As Manufacturer

Kích thước: cao 26cm

Tỉ lệ: 1/7

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2021

THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Sunazuka Akira - 1/7 - Streaming Cheer+ (Wing)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Mã Sản Phẩm: R5945
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 993
4.500.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.