Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)

THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
Pre-Order
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)

Manufacturer: Alumina

Kích thước: 10cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 11/2022

THE iDOLM@STER Cinderella Girls - Kanzaki Ranko - 1/7 - White Princess of The Banquet Ver. (Alumina)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Alumina
  • Mã Sản Phẩm: R9689
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 350
4.800.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.