Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)

Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Pre-Order
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)

Manufacturer: Reverse Studio

Illustration: @ STAR Kageboshi

Kích thước: 23.5cm

Tỉ lệ: 1/1

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2024

Original Illustrator - Mushroom Girls Series (No.5) - Mannentake - 1/1 (Merry Goods, Reverse Studio)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Reverse Studio
  • Mã Sản Phẩm: 12758
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 112
3.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Reverse Studio
Kích thước 23.5cm
Tỉ lệ 1/1
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.