Menu
Giỏ hàng

Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)

Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Hàng Order
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)

Manufacturer: Reverse Studio

Illustration: @ STAR Kageboshi

Kích thước: 20cm

Tỉ lệ: 1/1

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12/2022

 

Mushroom Girls Series No.1 Amanita Muscaria (Reverse Studio)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Reverse Studio
  • Mã Sản Phẩm: R9603
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 364
3.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Reverse Studio
Kích thước 20m
Tỉ lệ 1/1
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2022
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.