Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)

Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Pre-Order
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)

Manufacturer: Model Way

Illustrator: Biya

Kích thước: 28.5cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 3 năm 2025

Original Illustrator by Biya - Nyuugyuu Sister Ouko - 1/6 (Model Way)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Ensoutoys
  • Mã Sản Phẩm: 12850
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 148
1.350.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Model Way
Kích thước 28.5cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 3 năm 2025
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.