Menu
Giỏ hàng

Original Illustrator by Biya - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)

Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Pre-Order
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
Original Illustrator - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)

Manufacturer: MaxCute

Illustrator: Biya

Kích thước: 24.5cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2023

Bản thường: [Bonus] Replicate autographed shikishi

Bản đặc biệt: AmiAmi Limited Edition [Bonus] Replicate autographed shikishi & Acrylic character plate (A5 size)

Original Illustrator by Biya - Mask Shoujo Yuna - 1/7 (MaxCute)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: MaxCute
  • Mã Sản Phẩm: 10165
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 2151
3.000.000 đ

Tùy chọn đang có

Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.