Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)

One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
-33 % Hàng Order
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 14.5cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2022

One Piece - Sabo - Portrait Of Pirates Limited Edition - Hiken Keishou (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9068
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 2561
4.200.000 đ
2.800.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 14.5cm
Tỉ lệ Portrait of Pirates
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 5 năm 2022
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.