Menu
Giỏ hàng

One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)

One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
Top Brand Hàng Order
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 24cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 7 năm 2023

One Piece - Killer - Excellent Model - Portrait Of Pirates Limited Edition - 1/8 (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9778
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 419
4.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 24cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 7 năm 2023
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.