Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)

One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
Top Brand Hàng Order
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 23.5cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 11 năm 2020

One Piece - Bellemère - Portrait of Pirates "Playback Memories" - 1/8 (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: 10853
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1669
5.800.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 23.5cm
Tỉ lệ Portrait of Pirates
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 11 năm 2020
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.