Menu
Giỏ hàng

Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)

Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bán chạy
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)

Clear front & Black back. Opaque. Ready for combat.

Matte sleeves are our popular line of textured Dragon Shield with superior handling. A perfect mix of durability and shuffle-ability. The Professor's #1 pick for card sleeves.


The sturdy cardboard box fits 75+ single sleeved cards or 65+ double sleeved cards.
Every box has a label at the top of the box for personalization.

Great sleeves for TCGs like MTG, Pokemon, Flesh & Blood and Digimon!

Bọc Sleeves Black Matte - Standard Size (Dragon Shield)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: 9
  • Mã Sản Phẩm: R8664
Lượt Bán: 2
Lượt Xem: 458
250.000 đ
Tag: Sleeves
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.