Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)

Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Pre-Order
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)

Manufacturer: KLOCKWORX

Kích thước: 14.5cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành:  Tháng 8 năm 2024

Yurucamp - Shima Rin - 1/7 - Look What I Bought Ver. (KLOCKWORX)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Prime 1 Studio
  • Mã Sản Phẩm: 12947
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 72
4.500.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất KLOCKWORX
Kích thước 14.5cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 8 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.