Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Hàng Order
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)

Manufacturer: Magi Arts

Kích thước: 28cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 9 năm 2023

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters - Black Magician Girl - Kuriboh - 1/6 (Magi Arts)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Magi Arts
  • Mã Sản Phẩm: R9438
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 756
4.500.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Magi Arts
Kích thước 28cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 9 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.