Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure

Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Hàng Order
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure

Manufacturer: OMAHA

Kích thước: 12cm

Tỉ lệ 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 4 năm 2023

Warships Girls - Changchun Swimsuit Ver. 1/7 Complete Figure
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Mã Sản Phẩm: R9093
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 441
3.200.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.