Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)

Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
-22 % Hàng Order
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)

Manufacturer: BLACKRAY

Sculptor: Lingzi Ming

Kích thước: cao 29cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS, Kim Loại

Thời gian phát hành: Tháng 10 năm 2022

Order Bonus:

Vsinger - Luo Tianyi 1/7 Ongaku Inki Nen Ver. (BLACKRAY)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: BLACKRAY
  • Mã Sản Phẩm: 10312
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1307
4.500.000 đ
3.500.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất BLACKRAY
Kích thước 29cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 10 năm 2022
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.