Menu
Giỏ hàng

Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)

Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Hàng Order
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)

Hãng sản xuất: Orange Rouge

Kích thước: 10cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2022

Twisted Wonderland - Nendoroid Kalim Al-Asim (Orange Rouge)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Orange Rouge
  • Mã Sản Phẩm: R8603
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 540
2.500.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.