Menu
Giỏ hàng

Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)

Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Hết hàng
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)

Hãng sản xuất: Ques Q

Kích thước: 21cm

Tỉ lệ: 1/8

Thời gian phát hành: Tháng 9 năm 2022

Touhou Project - Hata no Kokoro - 1/8 - Hyoujou Yutakana Poker Face, Light Edition (Ques Q)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: quesQ
  • Mã Sản Phẩm: R8483
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 717
4.500.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.