Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)

The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
Pre-Order
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)

Manufacturer: MegaHouse

Kích thước: 7.5cm

Chất liêu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2024

The Rising of the Shield Hero - Raphtalia - Melty Princess - Tenohira, Childhood Ver. (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: 12611
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 130
1.900.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 7.5cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 6 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.