Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll

The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
Hàng Order
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll

Manufacturer: POP MART

Kích thước: 40cm

Chất liệu: 90%Polyester Fiber, 10%PE Particles

The Monsters: LABUBU - Fall In Wild Series-Vinyl Plush Doll
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: POP MART
  • Mã Sản Phẩm: 12977
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 520
4.500.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất POP MART
Kích thước 40cm
Chất liệu 90%Polyester Fiber, 10%PE Particles
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.