Menu
Giỏ hàng

The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)

The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)

Manufacturer: Good Smile Company

Kích thước: 10cm

Chất liệu: PVC & ABS

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2023

The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Nendoroid Mahiru Shiina (Good Smile Company)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: 1
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: 10066
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 600
1.500.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.