Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)

Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Pre-Order
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)

Hãng sản xuất: Alice Glint

Kích thước: 20cm

Tỉ lệ: 1/7

Thời gian phát hành: Tháng 3 năm 2023

Sword Art Online - Sachi - 1/7 (Alice Glint)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Alice Glint
  • Mã Sản Phẩm: R9332
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 476
4.500.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.