Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)

Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Pre-Order
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)

Manufacturer: ThreeZero

Kích thước: 16.5cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: ABS, Fabric, POM, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2024

Spy x Family Code: White - Anya Forger - FigZero - 1/6 - Winter Costume Ver. (ThreeZero)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: ThreeZero
  • Mã Sản Phẩm: 12786
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 163
2.900.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất ThreeZero
Kích thước 16.5cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.