Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)

Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Hết hàng
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)

Manufacturer: Design Coco x Madhouse

Kích thước: 27.3cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 10 năm 2024

Sousou no Frieren - Frieren - 1/7 - Anime Anniversary Edition (Design Coco, Madhouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Design Coco
  • Mã Sản Phẩm: 12261
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 846
5.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Design Coco​​​​​​​ x Madhouse
Kích thước 27.3cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 10 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.