Menu
Giỏ hàng

Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)

Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Pre-Order
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)

Manufacturer: HobbyMax

Kích thước: 16cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS & PVC

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2024

Shin Seiki Evangelion - Makinami Mari Illustrious - 1/7 - Ver. Radio Eva, Part 2 (Hobby Max)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Hobby Max
  • Mã Sản Phẩm: R9345
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 403
3.900.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.