Menu
Giỏ hàng

Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)

Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Hết hàng
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)

Manufacturer: FuRyu

Kích thước: 17cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2023

Hạn cọc: 2022-11-24

Shigure Ui Channel - Shigure Ui - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: FuRyu
  • Mã Sản Phẩm: R8876
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 927
3.600.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.