Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Mô Hình Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)

Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Hàng Order
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)

Manufacturer: Good Smile Company

Kích thước: 30cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS & PVC

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2022

Mô Hình Punishing: Gray Raven - Lucia Crimson Pit (Good Smile Company)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: R6808
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 6360
3.800.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.