Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)

Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Hàng Order
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)

Manufacturer: MegaHouse

Kích thước: cao 13cm, rộng 23cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2022

Princess Connect! Re:Dive - Momochi Kiruya - Lucrea - 1/7 - Summer (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R8755
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 725
4.900.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.