Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)

Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Hàng Order
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)

Manufacturer: Ribose

Kích thước: 30cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2023

Princess Connect! Re:Dive - Izumo Miyako - 1/7 - Oyatsu no Jikan Nano Ver. (Ribose)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: RIBOSE
  • Mã Sản Phẩm: R9164
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 819
4.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất RIBOSE
Kích thước 30cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 1 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.