Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)

Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Pre-Order
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)

Manufacturer: Kotobukiya

Kích thước: 22.4cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hàng: Tháng 6 năm 2023

Phantasy Star Online 2 es - Gene - 1/7 - Stellar Memories Ver. (Kotobukiya)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Kotobukiya
  • Mã Sản Phẩm: R9304
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 514
4.200.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.