Menu
Giỏ hàng

Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)

Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Pre-Order
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)

Manufacturer: FuRyu

Kích thước: 20cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2024

Overlord IV - Entoma Vasilissa Zeta - F:Nex - 1/7 (FuRyu)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: FuRyu
  • Mã Sản Phẩm: 11084
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 570
4.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất FuRyu
Kích thước 20cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 8 năm 2024
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.