Menu
Giỏ hàng

Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)

Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Hết hàng
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)

Hãng sản xuất: Hobbilic

Kích thước: 28cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liêu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 9 năm 2023

Overlord - Ainz Ooal Gown - Momon - 1/7 (Hobbilic)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Hobbilic
  • Mã Sản Phẩm: R9839
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 557
3.900.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Tỉ lệ Tỉ lệ: 1/7
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.