Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)

OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
-25 % Hàng Order
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)

Hãng sản xuất: Apex Innovation

Kích thước: 23cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2023

OshiRabu: Waifus Over Husbandos - Ren Furutachi & Akuru Hayahoshi - 1/7 (Apex Innovation)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Apex Innovation
  • Mã Sản Phẩm: 10902
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1306
6.000.000 đ
4.500.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Apex Innovation
Kích thước 23cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 6 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.