Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)

Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Hàng Order
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)

Manufacturer: Hobby Sakura

Illustrator: 岸yasuri

Kích thước: 21cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2023

Original Illustration - Mo Yan Dress - 1/7 Figure (Hobby Sakura)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Hobby Sakura
  • Mã Sản Phẩm: R9946
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1283
4.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Tỉ lệ Tỉ lệ: 1/7
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.