Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)

Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Hàng Order
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)

Manufacturer: Astrum Design

Kích thước: 29cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2023

Deluxe Version: Bonus Tranh 30x40cm

Original Character - Nababa Debris - 1/6 - Deluxe Edition (Astrum Design)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Astrum Design
  • Mã Sản Phẩm: R8820
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 851
4.000.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Astrum Design
Kích thước 26cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 6 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.