Menu
Giỏ hàng

Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)

Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Pre-Order
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)

Manufacturer: Hobby Sakura & Lovely

Illustrator: Sora Nani Iro 

Kích thước: 32cm

Tỉ lệ: 1/5.5

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2024

Original Character - Illustrated by Sora Nani Iro - Wife Erof (Lovely)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Lovely Project
  • Mã Sản Phẩm: 11055
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 91
5.200.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Hobby Sakura & Lovely
Kích thước 32cm
Tỉ lệ 1/5.5
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 5 năm 2024
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.