Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)

Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Hàng Order
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)

Manufacturer: F.W.A.T

Illustration: Mataro

Kích thước: 30cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 10/2022

Original Character - Aizawa Aina - 1/6 (F.W.A.T)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Mã Sản Phẩm: R9587
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 509
3.800.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.