Menu
Giỏ hàng

Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)

Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Pre-Order
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)

Manufacturer: AniMester

Kích thước: cao 60cm, rộng 53cm, sâu 50cm

Tỉ lệ: 1/5

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2024

Onmyoji - Shiranui - 1/5 (AniMester)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: AniMester
  • Mã Sản Phẩm: 10678
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 911
13.500.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất AniMester
Kích thước H60cm, W53cm, D50cm
Tỉ lệ 1/5
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 6 năm 2024
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.