Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)

Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Hàng Order
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)

Manufacturer: Wings Inc.

Kích thước: 30.5cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 3 năm 2022

Onmyoji - Onikiri - 1/7 (Soulwing, Wings Inc.)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Wings Inc
  • Mã Sản Phẩm: 12342
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1438
4.800.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Wings Inc.
Kích thước 30.5cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 3 năm 2022
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.