Menu
Giỏ hàng

One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)

One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
Top Brand
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)

Hãn sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 11.5cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 7 năm 2023

One Piece - Monkey D. Luffy - G.E.M. - RUN!RUN!RUN! (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: 1
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9405
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 770
1.600.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 11.5cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 7 năm 2023
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.