Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio

One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
Hàng Order
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio

Manufacturer: Mighty Jaxx

Kích thước: 10cm

Chất liệu: ABS, PVC

One Piece - Hidden Dissectibles Series Two by IPXTAR & Mighty Jaxx Studio
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MIGHTY JAXX
  • Mã Sản Phẩm: 12038
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 2100
1.800.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Mighty Jaxx
Kích thước 10cm
Chất liệu ABS, PVC
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.